Al 40 jaar Kerstpakketten Specialist
+100 pakketten Bestel voor oktober!
Eigen inpakcentrale
Levering t/m 23 december
Vragen? Neem contact met ons op

Retourneren

Klachten doorgeven

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Het liefst per e-mail info@deswaan.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en klantnummer of bestelnummer met een beschrijving van de klacht. Een digitale foto erbij ter verduidelijking kan helpen.
Dit kan ook per reguliere post en/of telefonisch.
Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:
Kantoor deSwaan inzake KerstpakkettenCadeaubon.nl
De Swaan 18
1722 PW Zuid-Scharwoude

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop

Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Belangrijk: Zet bij een briefwisseling altijd uw mailadres erbij, we mailen u dan een ontvangstbevestiging en de manier waarop wij uw klacht kunnen oplossen.

*****************************************************************************************************************************

Retour sturen

Retour sturen artikelen

Herroepingsrecht/bedenktijd consumenten bij verkoop via internet;

Zie artikelen 6, 7, 8, 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk.

Hierbij hanteert deSwaan de volgende regels:

  1. De termijn van herroeping bedraagt 14 dagen vanaf datum aflevering transporteur bij de consument of diens gemachtigde.
  2. Conform artikel 10 lid 7 zijn alle producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben uitgesloten van herroepingsrecht.
  3. Bij herroeping, anders dan bij retourzending om defecte artikelen, zijn de kosten voor retourzending voor de consument.
    deSwaan retourneert de kosten van het retour gestuurde artikel en eventueel berekende verzendkosten.
  4. In geval van een defect artikel zal deSwaan ook de kosten van retourzending op zich nemen.
  5. Bedrijfsmatige/zakelijke aankopen of aankopen namens een club/vereniging o.i.d. zijn uitgesloten van herroepingsrecht.
  6. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Zuid-Scharwoude (Langedijk) / 1 mei 2017

*****************************************************************************************************************************

Herroepingsrecht invulformulier

Retour zenden particuliere aankopen

Niet tevreden met deze aankoop, stuur het dan binnen 14 dagen na ontvangst naar ons terug, samen met dit formulier. Mail ons tevens vooraf aan de retourzending via info@deswaan.nl dat er artikelen retour gestuurd worden, dan kunnen wij controleren of de zending daadwerkelijk retour komt.
Naam: _________________________________________________
Adres:______________________________________________________
Postcode/woonplaats: _________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________
E-mailadres: ________________________________@ _________________________
IBAN bankrekeningnummer: ________________________________________________
Datum bestelling: ____________________
Datum ontvangst: __________________________
Naam webshop: _________________________________________________________
Reden retourzending: _____________________________________________________
____________________________________________________________________

Conform onze leveringsvoorwaarden is de klant zelf verantwoordelijk voor de retourzending en bijbehorende kosten. Wij accepteren uitsluitend non-food retourzendingen. Levensmiddelen, speciale bestellingen, opgemaakte cadeaumanden en kerstpakketten vallen buiten deze regeling.

Alleen in het geval deSwaan een verkeerde toezending heeft gedaan of er mankementen zijn aan de bestelling zullen wij de onkosten voor het retour zenden terugstorten, dit moet wel zelf worden voorgeschoten. Manco’s, schade en andere onvolkomenheden altijd binnen 3 uur na ontvangst doorgeven aan deSwaan via info@deswaan.nl of 06-45146777.

Aankopen uit naam van een bedrijf/vereniging/stichting o.i.d. zijn helaas uitgesloten van deze regeling.

Retourbetaling vind direct plaats na ontvangst goederen, maar kan in uiterste gevallen 14 dagen duren (bijv. bij vakantiesluiting / feestdagen oid).

Adresgegevens: Noord-Hollandse Boerenkaas.nl / afdeling retouren – De Swaan 18 – 1722PW – ZUID-SCHARWOUDE (Nederland)

Klantenservice